Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

27.05.2022 10:45

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja". Zo záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín. 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu