Záverečný účet obce - Návrh

27.04.2018 10:27

Obecný úrad v Lipovníku, zverejňuje k nahliadnutiu a pripomienkovaniu

Návrh záverečného účtu  obce Lipovník za rok 2017.

Záverečný účet k nahliadnutiu: Záverečný účet obce za rok 2017