Zmeny - triedený zber komunálnych odpadov od roku 2023

07.12.2022 15:17

Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informácie od spoločnosti Márius Pedersen týkajúce sa noviniek vo vykonávaní triedeného zberu komunálnych odpadov od roku 2023:

Oznámenie k nahliadnutiu: List - triedený zber od 1.1.2023.