Rímsko-katolícky farský úrad v Bojnej, pre filiálku Lipovník. Správca farností vdp. Peter Paliatka (tel. kontakt: 0385373750).

Kostol v Lipovníku zasvätený sv. Imrichovi. Hodové slávnosti 5. novembra.

Bohoslužby v Lipovníku: nedeľná sv. omša o 9:00, v týždni obvykle v stredu alebo podľa individuálneho rozpisu.

 

Duchovní správcovia farnosti Nitrianska Blatnica. Všetkých farárov, alebo ako sa dnes hovorí správcov farnosti bolo v Nitrianskej Blatnici od roku 1559 až po dnes 51. Po preradení k farnosti Bojná v roku 2004 boli doposiaľ dvaja kňazi.

 

1.

Juraj Zudlar

1559

2.

Andreas

1560

3.

Izrael Makó

1613

4.

Daniel Bogdanóczy

1630

5.

Pavol Habasicz

1633 – 1634

6.

Ján Capri

1634 – 1636

7.

Juraj Fábry

1639

8.

Eliáš Dominič

1657

9.

Štefan Dobrovicsáyi

1667 – 1675

10.

Martin Turkovič

1675 – 1686

11.

Ján Šimo

1686 – 1690

12.

Juraj Stankovič

1690 – 1692

13.

Adam Gaál

1693 – 1694

14.

Michal Valaský

1694 – 1703

15.

Michal Bednár

1703 – 1703

16.

Juraj Paulecz

1703 – 1706

17.

Ján Modray

1706 – 1709

18.

Ignác Rankay

1709 – 1710

19.

Pavol Gersich

1710 – 1712

20.

Michal Fábry

1712 – 1721

21.

Michal Koszterényi

1721 – 1722

22.

Michal Hold

1722 – 1727

23.

Juraj Adamovič

1727 – 1733

24.

Andreas Vaginay

1733 – 1736

25.

Pavol Kujovič

1736 – 1744

26.

Gabriel Nedecký

1744 – 1748

27.

Jozef Nagy

1748 – 1750

28.

Ján Garajský

1750 – 1764

29.

Andreas Jantulík

1764 – 1780

30.

Imrich Valentovič

1750 – 1809

31.

Ján Gerleczy

1809 – 1814

32.

Jozef Fúzik

1814 – 1829

33.

Peter Martinkovič

1829 – 1851

34.

Ján Vaczula

1851 – 1867

35.

Rudolf Poeck

1867 – 1880

36.

Karol Pisztl

1880 – 1904

37.

Alexander Kuzmann

1904 – 1939

38.

Imrich Kosec

1939 – 1940

39.

Andrej Balog

1940 – 1944

40.

Ján Laktiš

1944 – 1949

41.

Teodor Vida

1949 – 1951

42.

František Šimek

1951 – 1956

43.

Štefan Smolík

1956 – 1964

44.

Michal Kozár

1964 – 1969

45.

František Jurík

1969 – 1990

46.

Ján Kintler kaplán

1969 – 1976

47.

Pavol Tomek

1990 – 1990

48.

Juraj Dubec

1990 – 1993

49.

Martin Zanovit

1992 – 1993

50.

Marek Božik

1993 – 1997

51.

Dušan Kajanovič

1997 – 2007

52.

Witold Branka

2004 – 2009

53.

Peter Paliatka

2009 -