Geografická poloha a dostupnosť obce

 

Obec Lipovník sa nachádza v severozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, pri juhovýchodnom úpätí Považského Inovca v údolí potoka Hlavinka, ktorý pramení pod vrchom Marhát (748 m) na hranici katastrálnych území obcí Lipovník, Vozokany a Hubina. 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1283.
Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko. 
Obec leží 15 km od okresného mesta Topoľčany, 1,5 km od susednej obce Vozokany a 4 km od obce Bojná. 
Obec leží na dopravnej spojnici miest Topoľčany a Piešťany a jej poloha vzhľadom na centrá vyššej úrovne, hlavné dopravné tepny a technickú infraštruktúru s regionálnym a národným významom (Topoľčany, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Trnava, Bratislava) je pomerne priaznivá.
Cez obec neprechádza železničná trať, najbližšia železničná nákladná dopravná stanica Radošina, najbližšia železničná stanica sa nachádza v 15 km vzdialenom meste Topoľčany. Vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta je nasledovná:

 • Lipovník - Topoľčany 15 km
 • Lipovník - Nitra 51 km
 • Lipovník - Bratislava 105 km 

  Vzdialenosť obce od ostatných pólov rozvoja regionálneho a národného významu:
 • Lipovník - Partizánske 35 km
 • Lipovník - Bánovce nad Bebravou 38 km
 • Lipovník - Trenčín 65 km
 • Lipovník - Prievidza 65 km
 • Lipovník - Piešťany 65 km
 • Lipovník - Hlohovec 45 km