Novinky

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

27.05.2022 10:45
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja". Zo záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom...

Registrácia zvierat bez pôvodu

04.05.2022 12:39
Na základe prijatého usmernenia zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR oznamujeme občanom, že je povinné zaregistrovať chov oviec, kôz a ošípaných bez známeho pôvodu do Čentrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Možnosť registrácie a identifikácie zvierat je predĺžená do termínu...

Oznámenie o strategickom dokumente

29.04.2022 09:31
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025. Občania môžu do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín je možné...

Munipolis

11.03.2022 10:41
Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo...

Miestny poplatok za TKO, DZN

23.02.2022 10:45
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že v čase úradných hodín je možné na tunajšom obecnom úrade zakúpiť nové vyprázdňovacie žetóny na vývoz komunálneho odpadu platné na rok 2022. Zároveň je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2022. Zároveň upozorňujeme občanov, že na vývoz...

Miera vytriedenia odpadov

16.02.2022 16:13
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje verejnosti mieru vytriedenia odpadov za rok 2021. Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov  

Vyhlásenie Výzvy

25.01.2022 14:33
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že OZ Radošinka vyhlasuje dňa 24.01.2022 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu 1/NSK/2022 na prekladanie Projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v termíne od 24.01.2022 - 21.02.202. Výzva k nahliadnutiu: Informácia...

Správa o hodnotení strategického dokumentu

13.01.2022 08:06
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o prijatej správe o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept "Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja." Do správy o hodnotení strategického...

Rozpočet 2022

13.12.2021 09:13
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k nahliadnutiu schválený finančný rozpočet na rok 2022.  Rozpočet 2022

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

10.12.2021 15:29
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu.  Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu...
1 | 2 >>