Novinky

Oznámenie o začatí správneho konania

24.09.2018 17:08
Oznámenie dreviny PD - Nitrianska Blatnica

Výrub drevín

13.09.2018 15:17
Obec Lipovník ako príslušný správny orgán zverejňuje informáciu o správnom konaní vedeného pod číslom konania č. 433/018 zo dňa 11. septembra 2018. Informácia - výrub stromov - PD Nitrianska Blatnica

Oznámenie predkladanie dokumentov

05.09.2018 13:32
Oznámenie - Predkladanie dokumentov

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.