Novinky

Spoločenské podujatie

20.08.2019 16:41
Obec Lipovník Vás srdečne pozýva na spoločenské podujatie súťaž v kopaní jedenástok a varenie gulášu ktoré sa uskutoční dňa 29. augusta 2019 t. j vo štvrtok so začiatkom o 14:00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku v Lipovníku. Pre účastníkov podujatia je pripravené kvalitné občerstvenie,...

Zasadnutie OZ

08.08.2019 11:40
Starosta obce Lipovník Dušan Turčan, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 23. augusta 2019 t. j. v piatok o 18:00 hodine riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku. Pozvánka s programom k nahliadnutiu: Pozvánka OZ č. 05-019

Záverečný účet obce

28.05.2019 08:56
Obec Lipovník zverejňuje k nahliadnutiu Záverečný účet obce Lipovník za rok 2018, ktorý bol schválený dňa 24.05.2019 uznesením č. 4.4./2019 písm. B bod 1. Záverečný účet rok 2018

Zámer predaja obecného majetku

28.05.2019 08:53
Obec Lipovník zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lipovník ako prípad osobitného zreteľa. Zámer predaja obecného majetku

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.