Ochrana proti koronavírusu

13.03.2020 15:02

Ochrana proti COVID – 19

Ochorenie COVID – 19 je vírusová infekcia, ktorá sa šíri aj prenosom z človeka na človeka najmä pri kašlaní alebo kýchaní. Môže sa šíriť aj priamym alebo nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami /hlien, sliny/ infikovaných osôb, ktoré sú na rukách infikovaných osôb alebo na povrchoch predmetov, ktorých sa dotýkali. Inkubačná doba: do 14 dní.

Príznaky:

Náhly vzostup horúčky nad 38 stupňov s triaškou a zimnicou, kašeľ, bolesti hlavy a svalov, nádcha, zápal hrdla, slabosť a únava. Príznaky sú veľmi podobné chrípke.

Opatrenia na ochranu zdravia zdravých osôb:

- vyhýbať sa tesnému kontaktu s chorými osobami – dodržiavať odstup najmenej 1 meter, vyhýbať sa pobytu v preplnených priestoroch, nenavštevovať osoby ktoré sú choré, vyhýbať sa cestovaniu do rizikových oblastí s výskytom ochorenia COVID – 19

- často umývať ruky a tvár – ruky a tvár umývať veľmi dôkladne dezinfekčným mydlom a teplou vodou, hlavne po kašľaní alebo kýchaní, použiť dezinfekčný prípravok na báze alkoholu, umývanie by malo trvať aspoň 20 sekúnd

- vyhýbať sa dotykom očí, nosa a úst

- návrat z rizikových oblastí – pravidelná kontrola telesnej teploty najmenej 14 až 21 dní po návrate, vyhýbať sa masovým podujatiam, v prípade výskytu príznakov telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.