Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

18.08.2020 08:40

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Topoľčany od 18. augusta 2020 od 08:00 hod. 

Oznámenie k nahliadnutiu: Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru-odvolanie