Oznámenie o zemných prácach

22.05.2024 13:11

Obec Lipovník oznamuje širokej verejnosti, že na strelnici v Lipovníku budú v mesiaci jún 2024 od 03.06. v čase od 07:00 do 19:00 hod. vykonané plánované zemné práce pre obnovu hádzaliska ručných granátov. 

Strelnica Lipovník - Oznámenie o zemných prácach