Oznámenie prerokovanie Návrhu Územného plánu

16.01.2024 17:41

Obec Lipovník informuje, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja. 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja