Oznámenie verejná vyhláška

24.08.2018 09:07

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bolo doručené oznámenie - verejná vyhláška - Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v obci Lipovník, lokalita Podjarčie. Ustanovujúce zhromaždenie sa uskutoční dňa 06.09.2018 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v priestoroch KD v Lipovníku.

Oznámenie k nahliadnutiu: Oznámenie - zhromaždenie JPÚ Lipovník