Registrácia zvierat bez pôvodu

04.05.2022 12:39

Na základe prijatého usmernenia zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR oznamujeme občanom, že je povinné zaregistrovať chov oviec, kôz a ošípaných bez známeho pôvodu do Čentrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Možnosť registrácie a identifikácie zvierat je predĺžená do termínu 31.05.2022.

Usmernenie k nahliadnutiu: registrácia zvierat bez pôvodu oš ov kozy - usmernenie