Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

09.02.2021 14:39

Obec Lipovník v súlade so zákonom č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a v súlade so zákonom č. 587/2014 o Environmnentálnom fonde zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2020. 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Výpočet vytriedenia kom. odpadov