Verejná vyhláška

15.05.2018 09:21

Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bola dňa 14.05.2018 doručená Verejná vyhláška - určenie lesného celku DUCHONKA. Do verejnej vyhlášky môžu občania nahliadnuť na tunajšom obecnom úrade v úradných hodinách.

Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - Určenie lesného celku Duchonka