Verejná vyhláška

21.02.2018 14:57

Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že na tunajší obecný úrad bola doručená od Okresného úradu Topoľčany verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav. Do tejto verejnej vyhlášky je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín alebo kliknutím na

nasledovný odkaz: Verejná vyhláška