Verejná vyhláška

09.07.2024 14:00

Obec Lipovník oznamuje širokej verejnosti, že dňa 09.07. 2024 bola na Obecný úrad v Lipovníku doručená Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - IBV Lipovník lokalita Podjarčie. 

Verejná vyhláška k nahliadnutiu - Verejná vyhláška - IBV Lipovník lokalita Podjarčie stavebné povolenie