Vybavenie posilňovne

22.08.2023 09:58

Obec Lipovník oznamuje obyvateľom obce Lipovník, mládeži a deťom, že s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja obec zakúpila nové posilňovacie stroje do miestnej posilňovne  v budove futbalových kabín, ktoré majú slúžiť všetkým obyvateľom našej obce rozvíjať zdravý životný štýl a prehlbovať vzťah k športu.

Posilňovací stroj č. 1
Posilňovací stroj č. 2
Posilňovací stroj č. 3
Propagácia NSK