Výber miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

11.03.2024 15:16

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že v čase úradných hodín je možné na tunajšom Obecnom úrade si zakúpiť nové vyprázdňovacie žetóny na vývoz komunálneho odpadu platné pre rok 2024. Zároveň je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2024. Zároveň upozorňujeme občanov, že na vývoz komunálneho odpadu zo smetných nádob od 14.03.2024 nie je možné použiť staré vyprázdňovacie žetóny.