Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

27.07.2018 14:37

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch vyhlasuje dňa 26.07.2018 od 13:00 hod., do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Rozhodnutie k nahliadnutiu : Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru