Výmena verejného osvetlenia v obci Lipovník - 1. Etapa

27.11.2023 12:37
Obec Lipovník oznamuje obyvateľom obce Lipovník, že s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja obec zakúpila 25 kusov nových svietidiel pre verejné osvetlenie. Obec zakúpením a výmenou nových svietidiel zabezpečí lešiu viditeľnosť v obci v nočných hodinách a taktiež zníži energetickú náročnosť prevádzky verejného osvetlenia .