Zápis detí do ZŠ

20.03.2024 09:42

Základná škola Bojná, pozýva predškolákov a ich zákonných zástupcov na zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025, ktorý sa bude konať dňa 10. apríla 2024 t. j. v stredu v čase od 13:00 - 16:00 hod. v priestoroch Základnej školy Bojná. Podrobné informácie o zápise nájdete na webovom sídle školy. Tešíme sa na Vás.