Zasadnutie OZ

15.05.2018 08:59

Starosta obce Lipovník Dušan Turčan, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 01.06.2018 (Piatok) o 18:00 hodine,

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku.

Pozvánka k nahliadnutiu: pozvánka OZ 16-018