Zasadnutie OZ

18.11.2020 10:23

Starosta obce Lipovník - Dušan Turčan v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 04.12.2020 t. j. v piatok o 18:00 hod. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku. 

Pozvánka : pozvánka OZ 10-020