Záverečné stanovisko POH NSK

11.04.2024 11:28

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje verejnosti, že dňa 10.04.2024 bolo doručené Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025. Do Záverečného stanoviska môže verejnosť nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných hodín. 

OÚ NR - Záverečné stanovisko POH NSK 2021 - 2025
OÚ NR - Zaslanie - Záverečné stanovisko POH NSK 2021-2025