Zber jedlých olejov, tukov a kuchynského odpadu

20.02.2024 10:50

Obec Lipovník oznamuje občanom, že na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou CMT Group s. r. o. Bratislava vykonáva na území obce Lipovník zber kuchynského odpadu - jedlých olejov a tukov. Občania môžu tento odpad priniesť na Obecný úrad v Lipovníku v čase úradných hodín a za odovzdanie 4 litrov kuchynského odpadu občania dostanú 1 l oleja.