Archív článkov

Zasadnutie OZ

01.12.2021 11:09
Starosta obce Lipovník Dušan Turčan, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 10. decembra 2021 t. j. v piatok o 17:00 hod. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku.  Pozvánka k nahliadnutiu: pozvánka OZ 14-021

Ponuka očkovania proti Covid-19

26.11.2021 16:05
Nitriansky samosprávny kraj zriadil výjazdovú očkovaciu službu. Ponúkame  občanom možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu Covid 19 výjazdovou jednotkou s vakcínou PFIZER/BIONTECH. V prípade záujmu o očkovanie prvou, druhou alebo treťou dávkou je možné sa prihlásiť na obecnom...

Plán kontrolnej činnosti HK na 01. polrok 2022

26.11.2021 09:14
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje Plán kontrolnej činnosti HK na 01. polrok 2022 Plán kontrolnej činnosti na r.2022 Lipovník

Návrh rozpočtu na rok 2022

26.11.2021 09:12
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje k pripomienkovaniu Návrh rozpočtu na rok 2022.  Návrh rozpočtu 2022

Oznámenie o strategickom dokumente

27.10.2021 08:59
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027." Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy,...

Oznámenie o začatí správneho konania

13.10.2021 10:01
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, začiatok správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Na základe tejto skutočnosti zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a informáciu o správnom konaní.  Informácia o správnom konaní - OD 02-021...

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

12.07.2021 08:39
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 09.07.2021 bola na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Lipovník - trafostanica. Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - trafostanica

Oznámenie o začatí územného konania

27.05.2021 08:52
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36  zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. - pozvanie k ústnemu pojednávaniu.  Oznámenie - začatie územného konania - Trafostanica

Mobilné odberové miesto SANAS Topoľčany

30.03.2021 11:54
MOM SANAS Topoľčany oznamuje občanom, že testovanie na COVID-19 vykonáva každý deň vrátane víkendov a sviatkov a aj cez Veľkonočné sviatky. Občania sa objednávajú na testovanie cez objednávkový systém, kde sa dá objednať na konkrétnu hodinu - na 1 termín môžu prísť 2 osoby. Mobilné odberové miesto...

Voľný pohyb psov

05.02.2021 08:43
Vážení spoluobčania, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto obecný úrad v Lipovníku žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný...
Záznamy: 1 - 10 zo 14
1 | 2 >>