Archív článkov

Výročná členská schôdza Lipoles

27.08.2021 14:10
Predseda Lipolesu družstva v Lipovníku oznamuje všetkým majiteľom lesných pozemkov, že výročná členská schôdza Lipolesu sa uskutoční dňa  29. augusta 2021 t. j . v nedeľu so začiatkom o 16:30 vo veľkej sále KD v Lipovníku. 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

12.07.2021 08:39
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že dňa 09.07.2021 bola na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Lipovník - trafostanica. Verejná vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - trafostanica

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

07.06.2021 15:38
Lesy SR štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom na uplatnenie postupu § 22 ods. 3 písm. a alebo c zákona, t. j. na konanie smerujúce k...

Oznámenie o začatí územného konania

27.05.2021 08:52
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36  zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. - pozvanie k ústnemu pojednávaniu.  Oznámenie - začatie územného konania - Trafostanica

Mobilné odberové miesto SANAS Topoľčany

30.03.2021 11:54
MOM SANAS Topoľčany oznamuje občanom, že testovanie na COVID-19 vykonáva každý deň vrátane víkendov a sviatkov a aj cez Veľkonočné sviatky. Občania sa objednávajú na testovanie cez objednávkový systém, kde sa dá objednať na konkrétnu hodinu - na 1 termín môžu prísť 2 osoby. Mobilné odberové miesto...

Voľný pohyb psov

05.02.2021 08:43
Vážení spoluobčania, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto obecný úrad v Lipovníku žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný...

Obmedzený režim obecného úradu

08.01.2021 15:43
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom a verejnosti, že na základe sprísnenia opatrení proti šíreniu COVID - 19, obecný úrad v Lipovníku bude fungovať v obmedzenom režime najmenej do 24. januára 2021.  Neodkladné záležitosti budú vybavené po telefonickej alebo písomnej žiadosti. Zároveň...

Povinnosť chovu ošípaných

27.10.2020 08:27
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti Povinnosť registrácie chovu ošípaných Predaj ošípanej na domácu spotrebu Registrácia chodu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Registrácia chovu s 1 ošípanou pre domácu spotrebu Vyhláška o identifikácií a registrácií...

Ochrana proti koronavírusu

13.03.2020 15:02
Ochrana proti COVID – 19 Ochorenie COVID – 19 je vírusová infekcia, ktorá sa šíri aj prenosom z človeka na človeka najmä pri kašlaní alebo kýchaní. Môže sa šíriť aj priamym alebo nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami /hlien, sliny/ infikovaných osôb, ktoré sú na rukách infikovaných...

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
Záznamy: 1 - 10 zo 10