Archív článkov

Pozvánka na zasadnutie OZ

12.06.2024 12:34
Starosta obce Lipovník Dušan Turčan, v zmysle zákona o obecnom zriadení zvoláva na dňa 20. júna 2024 t. j . vo štvrtok o 18:00 hodine riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v KD v Lipovníku.  Pozvánka OZ 07-2024

Verejná vyhláška

10.06.2024 11:27
Obec Lipovník zverejňuje k nahliadnutiu doručenú Verejnú vyhlášku - Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona - Stavebné konanie IBV Lipovník - Rozšírenie EE siete.  Obec Lipovník - Oznámenie o začatí stavebného konania

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2023

22.05.2024 13:38
Obec Lipovník zverejňuje k pripomienkovaniu Návrh Záverečného účtu obce Lipovník za rok 2023. Verejnosť môže svoje pripomienky k Návrhu Záverečného účtu obce podať písomne na adresu: Obec Lipovník, Obecný úrad č. 113, 956 01 Bojná alebo elektronicky na obeclipovnik@wircom.sk  Návrh - Záverečný...

Oznámenie o zemných prácach

22.05.2024 13:11
Obec Lipovník oznamuje širokej verejnosti, že na strelnici v Lipovníku budú v mesiaci jún 2024 od 03.06. v čase od 07:00 do 19:00 hod. vykonané plánované zemné práce pre obnovu hádzaliska ručných granátov.  Strelnica Lipovník - Oznámenie o zemných prácach

Výber miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

11.03.2024 15:16
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že v čase úradných hodín je možné na tunajšom Obecnom úrade si zakúpiť nové vyprázdňovacie žetóny na vývoz komunálneho odpadu platné pre rok 2024. Zároveň je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2024. Zároveň upozorňujeme občanov, že na...

Zber jedlých olejov, tukov a kuchynského odpadu

20.02.2024 10:50
Obec Lipovník oznamuje občanom, že na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou CMT Group s. r. o. Bratislava vykonáva na území obce Lipovník zber kuchynského odpadu - jedlých olejov a tukov. Občania môžu tento odpad priniesť na Obecný úrad v Lipovníku v čase úradných hodín a za odovzdanie 4...

Vývozné kalendáre

09.01.2024 15:52
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje vývozné kalendáre pre rok 2024: Vývozný kalendár KO 2024 Kalendár vývozu separovaný zber  1. polrok 2024

Výmena verejného osvetlenia v obci Lipovník - 1. Etapa

27.11.2023 12:37
Obec Lipovník oznamuje obyvateľom obce Lipovník, že s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja obec zakúpila 25 kusov nových svietidiel pre verejné osvetlenie. Obec zakúpením a výmenou nových svietidiel zabezpečí lešiu viditeľnosť v obci v nočných hodinách a taktiež zníži...

Pohrebníctvo PAMA

30.10.2023 11:38
Pohrebná služba PAMA oznamuje občanom, že v obci Radošina v Kvetinárstve Katka otvorila novú prevádzku pohrebnej služby, ktorá poskytuje služby NONSTOP.  Pohrebníctvo PAMA Leták

Nová úradná tabuľa obce

11.10.2023 12:32
Obec Lipovník oznamuje obyvateľom obce Lipovník, že s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja obec navrhla a dala vyrobiť novú úradnú tabuľu obce Lipovník, ktorá je umiestnená na verejnom priestranstve obce za autobusovou zastávkou pri spoločnosti Lepšia Tlač. Obec zakúpením novej...
Záznamy: 1 - 10 zo 15
1 | 2 >>