Archív článkov

Verejná vyhláška

22.05.2020 08:59
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje verejnosti, že dňa 22.05.2020 bola na tunajší obecný úrad doručená Verejná vyhláška - oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny -"Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Topoľčany." Vyhláška k nahliadnutiu: Verejná vyhláška -...

Zámer prenájom obecného majetku

19.05.2020 08:04
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje širokej verejnosti zámer prenájmu obecného majetku - nebytových priestorov obecná budova s. č. 112 MŠ. Zámer prenajať obecný majetok MŠ 112

Ochranné rúška

19.03.2020 14:51
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť ochranné rúška na tvár sa môžu telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle 0385373306 a ochranné rúška na tvár im budú doručené priamo do poštovej schránky.

Oznámenie úradné hodiny

16.03.2020 12:21
Vážení občania, v zmysle realizácie zámerov  Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky prijíma Obecný úrad v Lipovníku neodkladné opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu korona vírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere. Oznamujeme preto...

Ochrana proti koronavírusu

13.03.2020 15:02
Ochrana proti COVID – 19 Ochorenie COVID – 19 je vírusová infekcia, ktorá sa šíri aj prenosom z človeka na človeka najmä pri kašlaní alebo kýchaní. Môže sa šíriť aj priamym alebo nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami /hlien, sliny/ infikovaných osôb, ktoré sú na rukách infikovaných...

Opatrenie

13.03.2020 15:01
Vážení občania, na základe opatrení krízového štábu SR bude Základná škola Bojná ZATVORENÁ od 13. marca do 27. marca 2020, resp. do odvolania. V tomto období obec nebude usporadúvať žiadne kultúrne a športové udalosti na území obce Lipovník. Chceme upozorniť občanov aby svojim deťom zabránili sa...

Opatrenia - Koronavírus

11.03.2020 10:24
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje opatrenia pre ochranu verejného zdravia súvisiace s výskytom Koronavírusu.  Opatrenia k nahliadnutiu: Koronavírus

Zverejnenie úrovne vytriedeného odpadu 2019

13.02.2020 14:33
Obecný úrad v Lipovníku  zverejňuje výšku úrovne vytriedeného odpadu v obci Lipovník za uplynulý kalendárny rok 2019. Oznámenie - vytriedený odpad 2019

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
Záznamy: 1 - 9 zo 9