Archív článkov

Zber jedlých olejov, tukov a kuchynského odpadu

20.02.2024 10:50
Obec Lipovník oznamuje občanom, že na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou CMT Group s. r. o. Bratislava vykonáva na území obce Lipovník zber kuchynského odpadu - jedlých olejov a tukov. Občania môžu tento odpad priniesť na Obecný úrad v Lipovníku v čase úradných hodín a za odovzdanie 4...

Okresný úrad Topoľčany - Verejná vyhláška

19.02.2024 10:44
Obec Lipovník oznamuje verejnosti, že dňa 19.02.2024 bola na obecný úrad doručená z Okresného úradu Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Upovedomenie o začatí konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v spoločnom poľovnom revíry Mier...

Oznámenie o strategickom dokumente

15.02.2024 13:19
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje, že dňa 14.02.2024 bolo na tunajší obecný úrad doručené Oznámenie o strategickom dokumente  - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj. Do oznámenia môžu občania a široká verejnosť nahliadnuť na obecnom úrade v Lipovníku v čase úradných...

Správa o hodnotení strategického dokumentu

19.01.2024 09:21
Obec Lipovník informuje, že na Obecný úrad bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025". Do strategického dokumentu môže široká verejnosť nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy...

Výskyt vtáčej chrípky

16.01.2024 17:46
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany v zmysle opatrení na zabezpečenie kontroly a zabránenia vtáčej chrípky v chovoch hydiny nariaďuje vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. Z uvedených dôvodov sú chovatelia vtákov povinný nahlásiť na...

Oznámenie prerokovanie Návrhu Územného plánu

16.01.2024 17:41
Obec Lipovník informuje, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.  Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

Vývozné kalendáre

09.01.2024 15:52
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje vývozné kalendáre pre rok 2024: Vývozný kalendár KO 2024 Kalendár vývozu separovaný zber  1. polrok 2024

Daňové priznanie - daň z nehnuteľnosti

09.01.2024 11:37
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom - daňovníkom, ktorým v minulom roku 2023 nastali zmeny v skutočnostiach a sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné tak urobiť do 31.01.2024. Daňové priznanie je možné odovzdať do poštovej schránky, ktorá je na budove Obecného...

Ponuka práce

21.12.2023 15:18
Rád šoféruješ? Pridaj sa k nám a získaj náborový príspevok až 5 000 eur! Spoločnosť ARRIVA hľadá vodičov a vodičky autobusu v Nitrianskom kraji. Pracuj v mieste bydliska a poď voziť svojich blízkych a susedov. Čo na Teba čaká? práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, zľavnené cestovné a ďalšie...

Výmena verejného osvetlenia v obci Lipovník - 1. Etapa

27.11.2023 12:37
Obec Lipovník oznamuje obyvateľom obce Lipovník, že s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja obec zakúpila 25 kusov nových svietidiel pre verejné osvetlenie. Obec zakúpením a výmenou nových svietidiel zabezpečí lešiu viditeľnosť v obci v nočných hodinách a taktiež zníži...
Záznamy: 1 - 10 zo 23
1 | 2 | 3 >>