Archív článkov

Zber nebezpečných odpadov

23.10.2018 09:23
Obecný úrad Lipovník v spolupráci so spoločnosťou Márius Pedersen zabezpečuje zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného ekoskladu. Separovaný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 27.10.2018 t. j. v sobotu v čase od 08:00 - 11:00 hod. Zbierajú sa nepoškodené žiarivky,...

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
Záznamy: 1 - 2 zo 2