Archív článkov

Oznámenie o verejnom prerokovaní

18.01.2023 09:20
Nitriansky samosprávny kraj, odbor strategických činností oznamuje verejnosti termín a miesto konania verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030". Oznámenie o verejnom...

Daňové priznanie - daň z nehnuteľnosti

13.01.2023 12:26
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom - daňovníkom, ktorým v minulom roku 2022 nastali zmeny v skutočnostiach a sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné tak urobiť do 31.01.2023. Daňové priznanie je možné odovzdať do poštovej schránky, ktorá je na budove Obecného...

Správa o hodnotení strategického dokumentu

13.01.2023 11:41
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja správu o hodnotení strategického dokumentu a k...

Oznámenie o strategickom dokumente

22.12.2022 16:09
Obstarávateľ, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Okresnému úradu Nitra, správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027". Do...

Zmeny - triedený zber komunálnych odpadov od roku 2023

07.12.2022 15:17
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informácie od spoločnosti Márius Pedersen týkajúce sa noviniek vo vykonávaní triedeného zberu komunálnych odpadov od roku 2023: Oznámenie k nahliadnutiu: List - triedený zber od 1.1.2023.

Zmeny v cestovnom poriadku

30.11.2022 10:27
Spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. oznamuje občanom zmeny v cestovnom poriadku prímestských liniek s platnosťou od 11.12.2022:  Zmeny CP 2022

Informácia pre chovateľov hospodárskych zvierat

30.11.2022 10:19
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje chovateľov hospodárskych zvierat - (ovce, kozy, hovädzí dobytok, ošípané, koňovité zvieratá, hydina), že do 30. júna 2023 je každý chovateľ povinný zabezpečiť si na vlastné náklady prostriedky na elektronické zasielanie  hlásení a...

Rozpočet 2023

30.11.2022 10:18
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje schválený rozpočet na rok 2023.  Rozpočet na rok 2023

VZN na rok 2023

30.11.2022 10:15
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje schválené VZN na rok 2023.  Dodatok č. 1-022 - k VZN 6-2020 - o miestnom polatku za KO VZN č. 02-2022 - o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Lipovník  Sadzobník poplatkov na rok 2023

Výsledky volieb 2022

02.11.2022 08:33
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje výsledky volieb 2022, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. Okrsková zápisnica pre voľby do OSK. Súhrnné výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 Oznámenie výsledky volieb. Okrsková zápisnica pre voľby do OSO  
Záznamy: 1 - 10 zo 18
1 | 2 >>