Stavebný úsek

1. Ohlásenie drobnej stavby
2. Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác
Doplnenie žiadosti
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia
Ohlásenie reklamnej stavby menej ako 3m2.
Oznámenie o začatí stavby.
Prehlásenie - vzdanie sa odvolania opravného prostriedku.
Rekladmné stavby - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Stanovisko suseda k ohláseniu drobnej stavby.
Stanovisko suseda k stavebnému povoleniu.
Stanovisko susedov pre vydanie stavebného povolenia.
Súhlas spoluvlastníka pre vydanie stavebného povolenia 
Súhlas suseda k územnému rozhodnutiu.
Vyhlásenie stavebného dozoru 
Źiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby
Źiadosť o zmenu stavby pred dokončením.
Žiadosť - potvrdenie k predaju poľnohospodárskych prebytkov
Žiadosť na zvláštne užívanie MK - Porucha.
Žiadosť na zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie
Žiadosť o dodadočné povolenie stavby spojené s užívaním.
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
Žiadosť o odstránenie stavby - búracie povolenie
Žiadosť o odstránenie stavby.
Žiadosť o povolenie reklamnej stavby.
Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia
žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
Žiadosť o zápis adresného bodu
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Žiadosť o zmenu účelu stavby