Zmluvy 2014:

1.  Zmluva č.1-2014 o prenájme MŠ - Šliková

2.  Zmluva č.2-2014 o prenájme kabín - Polonská

3.  Zmluva č.3-2014 Márius Pedersen dodatok č.1 - separovaný zber

4.  Zmluva č.4-2014 UPSVR - dohoda č.3/§ 52 - AČ

5.  Zmluva č.5-2014 mesto Topoľčany - dodatok č.1/2014 - Stavebný úrad

6.  Zmluva č.6-2014 mesto Topoľčany - dodatok č.1/2014 - MK

7.  Zmluva č.7-2014 ZSE - zmluva o pripojení Kabíny TJ

8.  Zmluva č.8-2014 UPSVR - dohoda MOS

9. Zmluva č. 9-2014 Union - elektronické služby

10. Zmluva č. 10-2014 UPSVR - pomoc v hmotnej núdzi

11. Zmluva č. 11-2014 Ing. Jozef Adamkovič - vykonanie auditu 

12. Zmluva č. 12-2014 Úrad NSK - dotácia kultúra  2014

13. Zmluva č. 13-2014 Úrad NSK - dotácia na šport 2014

14. Zmluva č. 14-2014 o prenájme kabín - Polonská

15. Zmluva č.15-2014  o prenájme kabín č. 140 - Stanková

16. Zmluva č.16-2014  dodatok k zmluve - mobilný telefón OcÚ

17. Zmluva č. 17-014 ÚPSVR - dohoda aktivačné práce - MOS

18. Zmluva č.18-014 Komunálna poisťovňa- úrazové poistenie

19. Zmluva č.19-014 ZSE Energia - združená dodávka elektriny

20. Zmluva č.20-014 - Slovak Telekom - Dodatok k zmluve

21. Zmluva č.21-014 M-B Sonic - bezdrôtový rozhlas

22. Zmluva č.22-014 AG STAVBET - oprava chodníkov

23. Zmluva č. 23-014 ÚPSVR - dodatok č.1 k dohode

24. Zmluva č. 24-014- ÚPSVR-dodatok č.1 k dohode AČ

25. Zmluva č.25-014 Skládka kom. odpadu - dodatok k zmluve