Novinky

Oznam pre cestujúcich

09.12.2021 14:53
Na základe rozhodnutia úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor dopravy a pozemných komunikácií oznamujeme občanom, že platnosť prázdninového režimu prevádzky prímestskej autobusovej dopravy začína platiť od 13.12.2021.  Oznam - mimoriadne prázdniny

Plán kontrolnej činnosti HK na 01. polrok 2022

26.11.2021 09:14
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje Plán kontrolnej činnosti HK na 01. polrok 2022 Plán kontrolnej činnosti na r.2022 Lipovník

Oznámenie o strategickom dokumente

27.10.2021 08:59
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje širokej verejnosti, že na tunajší obecný úrad bolo doručené Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027." Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy,...

Mobilné odberové miesto SANAS Topoľčany

30.03.2021 11:54
MOM SANAS Topoľčany oznamuje občanom, že testovanie na COVID-19 vykonáva každý deň vrátane víkendov a sviatkov a aj cez Veľkonočné sviatky. Občania sa objednávajú na testovanie cez objednávkový systém, kde sa dá objednať na konkrétnu hodinu - na 1 termín môžu prísť 2 osoby. Mobilné odberové miesto...

Voľný pohyb psov

05.02.2021 08:43
Vážení spoluobčania, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto obecný úrad v Lipovníku žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný...

Obmedzený režim obecného úradu

08.01.2021 15:43
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom a verejnosti, že na základe sprísnenia opatrení proti šíreniu COVID - 19, obecný úrad v Lipovníku bude fungovať v obmedzenom režime najmenej do 24. januára 2021.  Neodkladné záležitosti budú vybavené po telefonickej alebo písomnej žiadosti. Zároveň...

Povinnosť chovu ošípaných

27.10.2020 08:27
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti Povinnosť registrácie chovu ošípaných Predaj ošípanej na domácu spotrebu Registrácia chodu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Registrácia chovu s 1 ošípanou pre domácu spotrebu Vyhláška o identifikácií a registrácií...

Ochrana proti koronavírusu

13.03.2020 15:02
Ochrana proti COVID – 19 Ochorenie COVID – 19 je vírusová infekcia, ktorá sa šíri aj prenosom z človeka na človeka najmä pri kašlaní alebo kýchaní. Môže sa šíriť aj priamym alebo nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami /hlien, sliny/ infikovaných osôb, ktoré sú na rukách infikovaných...

Vydávanie kompostérov

21.06.2018 10:11
Obecný úrad v Lipovníku, oznamuje občanom, že si môžu bezodplatne vyzdvihnúť na tunajšom obecnom úrade kompostéry. Kompostéry sa vydávajú občanom v čase úradných hodín.
<< 1 | 2