Novinky

Pohrebníctvo PAMA

30.10.2023 11:38
Pohrebná služba PAMA oznamuje občanom, že v obci Radošina v Kvetinárstve Katka otvorila novú prevádzku pohrebnej služby, ktorá poskytuje služby NONSTOP.  Pohrebníctvo PAMA Leták

Nová úradná tabuľa obce

11.10.2023 12:32
Obec Lipovník oznamuje obyvateľom obce Lipovník, že s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja obec navrhla a dala vyrobiť novú úradnú tabuľu obce Lipovník, ktorá je umiestnená na verejnom priestranstve obce za autobusovou zastávkou pri spoločnosti Lepšia Tlač. Obec zakúpením novej...

Vybavenie posilňovne

22.08.2023 09:58
Obec Lipovník oznamuje obyvateľom obce Lipovník, mládeži a deťom, že s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja obec zakúpila nové posilňovacie stroje do miestnej posilňovne  v budove futbalových kabín, ktoré majú slúžiť všetkým obyvateľom našej obce rozvíjať zdravý životný štýl a...

Bezplatné dlhové poradenstvo

17.05.2023 08:59
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje občanom a širokej verejnosti informácie o novovzniknutom Národnom projekte Slovenskej republiky s názvom Bezplatné dlhové poradenstvo, ktorý bol zriadený za účelom pomoci pre ľudí v náročnej finančnej situácii. Bezplatná dlhová poradňa otvorila svoje brány...

Oznámenie o zmene vykonávania triedeného zberu

03.03.2023 10:43
Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, že od 01. 04. 2023 sa zmení spôsob zberu separovaného odpadu pre zložky papier, plasty, kovy, vkm a sklo. Separovaný odpad sa bude zbierať nasledovne: - Papier – zber sa uskutoční  prostredníctvom 120 l vriec modrej farby priamo z každej...

Zmeny - triedený zber komunálnych odpadov od roku 2023

07.12.2022 15:17
Obecný úrad v Lipovníku zverejňuje informácie od spoločnosti Márius Pedersen týkajúce sa noviniek vo vykonávaní triedeného zberu komunálnych odpadov od roku 2023: Oznámenie k nahliadnutiu: List - triedený zber od 1.1.2023.

Informácia pre chovateľov hospodárskych zvierat

30.11.2022 10:19
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje chovateľov hospodárskych zvierat - (ovce, kozy, hovädzí dobytok, ošípané, koňovité zvieratá, hydina), že do 30. júna 2023 je každý chovateľ povinný zabezpečiť si na vlastné náklady prostriedky na elektronické zasielanie  hlásení a...

Registrácia zvierat bez pôvodu

04.05.2022 12:39
Na základe prijatého usmernenia zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR oznamujeme občanom, že je povinné zaregistrovať chov oviec, kôz a ošípaných bez známeho pôvodu do Čentrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Možnosť registrácie a identifikácie zvierat je predĺžená do termínu...

Munipolis

11.03.2022 10:41
Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo...

Voľný pohyb psov

05.02.2021 08:43
Vážení spoluobčania, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto obecný úrad v Lipovníku žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný...
<< 1 | 2 | 3 >>