Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Lipovníku 

Stará schátralá kaplnka stála pri blesovskej ceste ešte po­čas prvej svetovej vojny (19l4-l9l8). Nová kaplnka bola postavená medzi Malým a Veľkým Lipovníkom na farskej roli pri štátnej hradskej na pamiatku padlých občanov Lipovníka v prvej svetovej vojne. Bolo ich 11: Michal Zat'ka, Michal Turčan, Štefan Gulik, Ma­tej Kol1ár, Matúš Zaťka, Adam Zaťka, Ján Macho, Adam Pátrovič, Peter Kollár, Ján Zaťka, Michal Hanfogel, Peter Pátrovič, Ondrej Tomašo­vič a Peter Turčan.

­

Sochu Sedembolestnej Panny Márie do kaplnky zakúpila p. Veronika Machová, ktorá odišla za prácou do Ameriky, kde i zo­mrela v roku 1953. keď predtým navštívila Slovensko. V predoš1é roky sa o kaplnku starali ženy z Malého Lipovníka Mária Jančovičová, potom Barbora Zelinková. Teraz sa o výzdobu a čistotu kaplnky vzorne stará Melánia Franková.

Kaplnka podľa školskej kroniky, ktorú viedol vtedajší riaditeľ školy Gejza Boc, bola postavená v roku 1929. Posviacka sa konala 14.8.1929. Od tej doby každoročne chodí procesia z kos­tola ku kaplnke na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. sept.) Táto tradícia nebola prerušená ani za predošlého režimu.