Lurdská jaskyňa v Lipovníku    

Postavila sa v roku 1960. Bola budovaná spolu s betónovou ohradou okolo kostola. Dňa 2. júla 1961 ju vysvätil správca far­nosti vdp. Štefan Smolík, ktorý v Lipovníku pôsobil v rokoch 1957 až _1964. V jaskyni. je umiestnená socha Lurdskej P.Márie, ktorú darovala bojňanská občianka p. Mária Šustrová. Ona po likvidácii školských bratov v Bojnej v roku 1950 túto sochu uschovala doma.

      Jaskyňa bola budovaná z milodarov občanov. Postavili ju murári z Nitrianskej Blatnice Pavol Kašný a spol. Výstavba jaskyne sa začala  z iniciatívy dvoch Lipovníckych žien - Alžbety. Paškrtovej a Amálie Kollárovej. V tom čase sa zabraňovalo cirkevným stavbám a náboženským symbolom. Kňazovi nebolo dovolené, sa na akcii angažovať'. Keďže stavba bola postavená bez povolenia, bolo podané trestné oznámenie na obe ženy. Boli predvolané na okres na pojednávanie. Vyrubili im peňažnú pokutu. Ženy boli v tom čase na dôchodku. O Lurdskú jaskyňu sa začala starať na krátky čas Alžbeta Paškrtová, potom veľa rokov až do svojej smrti jej dcé­ra Mária Vohnútová. /zom.2004/ a teraz Ľudmila Palušová – dcéra Márie Vohnútovej.