Rímskokatolícky kostol v Lipovníku 

 V roku 1771 ho dal postaviť od základov správca blatnickej fary kňaz vdp. Andrej Jantulík. Bol to rodák z Turzovky a vo farnosti pôsobil v rokoch l764-1780. Pochovaný je v Nitr.Blatnici. Kostol bol zasvätený sv. Imrichovi a je, najstaršou pamiatkou obce. V roku 1923 sa robila nová strecha. Robil ju tesársky majster Ferdi­nand Vašina z Lipovníka. Šindľová krytina bola nahradená eterni­tom. Krátko po zhotovení novej strechy udrel do veže kostola blesk. Kríž i s kovovou guľou spadol na zem. Zvnútra bol kostol maľovaný v roku 1932. Posviacka bola 30.oktobra. Obrazy krížovej ces­ty do kostola boli zakúpené v roku 1949. Posviaaka bola 24.7.1949.

 

 

Maľovka kostola sa ďalej robila v roku 1965 – za pôsobenia kňaza vdp. Michala Kozára, ktorý u nás pôsobil v rokoch 1964-1969. Pred maľovkou sa zaviedlo elektrické osvetlenie pri obrazoch krížovej cesty. Maliari boli z Bratislavy. V tom čase. bol kostolníkom Peter Hubinský. V roku 1950 bol kostol líčený zvonka. Farba dlho nevydržala, dážď ju zmyl. Preto v roku 1965 sa stará omietka oš­kriabala až po tehlu a nahodil brizolit. Murárske práce robili murári z Bojnej páni Bardon a Zvozil. Veža sa pokryla medeným plechom v roku 1970. V roku 1972 sa robila celá strecha. Eternit sa vymenil za škridlu bobrovku. Vymenené boli okná, dvere i staré lavice. Nové lavice i obklady okolo stien sú z červeného smreku. Obklady robil občan Lipovníka stolár Marián Paškrta s Jozefom Kováčom. Vtedy bol zhotovený i nový drevený oltár z červeného smreku, ktorý zhotovil Marián Paškrta. Toto všetko sa robilo za pôsobenia kňa­za Františka Juríka, ktorý u nás pôsobil v rokoch 1969-1991. Zomrel v marci 1991 a pohrebnéné obrady sa uskutočnili v Blatnickom ­/farskom/ kostole. Treba dodať, že pri zabezpečovaní materiálu na Lipovnícky kostol vdp. František Jurík s vodičom Ing. Gabrielom Zaťkom z Lipovníka pri Piešťanoch havarovali. Obaja haváriu šťastne prežili. V roku 1960 sa budovala betónová ohrada okolo kosto­la i so schodami zo západnej strany. Murárske práce medzi inými prevádzali František Kollár s prezývkou „kresťan“ a  staručký -dôchodca Anton Mička z Lipovníka. V roku 1969 bola zabudovaná železná ohrada. V rokoch 1993-1994 sa obkopali základy kostola a urobili vzdušné kanály, aby nevlhli múry. Na týchto prácach sa dosť' zúčas­tňoval už chorľavý Vojtech Paškrta ako i ďalší občania. Tieto prá­ce organizoval vtedajší starosta obce Ján Kulich. V roku 1998 sa previedla výmena škridle na kostole za pôsobenia kňaza vdp. Duša­na Kajanoviča. Vymenené boli ríny a odkvapové rúry. Odborné práce­ zabezpečila súkromná firma p. Jozefa Chudého z Urminiec. Na pomocných prácach sa zúčastnilo 50 mužov a 20 žien. Zbierka občanov na výmenu škridle vyniesla 112.000,- Sk. Ďalšia úhrada bola prevedená z ruženských peňazí (zbierok). V roku 2001 obnovil sochy svätcov v Lipovníckom kostole náš občan - 38 ročný Jozef Kotásek. Darmi a peniazmi prispeli na kostol aj podnikatelia Jozef Pátrovič, Róbert Hubinský a Jana Šliková.

 

Lipovník ako filiálka viac storočí patrila k fare Nitrian­ska Blatnica. Prvý kostol bol v Blatnici postavený v roku l559. Od 16.2.2004 na základe rozhodnutia biskupského úradu bola obec Lipovník pri členená k fare Bojná. Lipovnícky kostol dvakrát navštívil arcibiskup mons. Ján Sokol, rodák z Jacoviec. Prvý raz v roku 1988 a druhý 29. 2. 2004 pri zmene farnosti. Posledným kňazom z blatnickej farnosti pre našu obec bol vdp. Dušan Kajanovič. V Blatnici pôsobí od 1.9.l997. Prvým kňazom z bojňanskej farnosti sa stal vdp. Witold Braňka, rodák z Poľska. Na Bojnej pôsobil od 1.8..2003.